Laureaci

 Szpital Wojewódzki w Koszalinie

„(...) Firma wnikliwie i rzetelnie sprawdza wiarygodność swoich Partnerów oraz uczciwie przyznaje nagrody za osiągnięcia w branży medycznej.(...)”

Łukasz Majewski, Dyrektor ds. Rozwoju i sprzedaży
OCM Sp. z o.o.

 Szpital Wojewódzki w Koszalinie

„(...) Zdobywane w konkursie nagrody bez wątpienia umacniają naszą pozycję na rynku usług medycznych oraz podnoszą prestiż i wzbudzają zaufanie w oczach naszych pacjentów i klientów. Kapituła konkursowa zwraca także dużą uwagę na innowacyjność i działania podejmowane na rzecz podnoszenia jakości wykonywanych świadczeń.(...)”

Andrzej Kondaszewski, Dyrektor
Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie

„(...) Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie jest wielokrotnym laureatem w/w Statuetek i Certyfikatów. Niech to będzie inspiracją dla innych podmiotów. (...)”

Barbara Szeflińska, Prezes zarządu
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie

Zakład Produkcji i Sprzedaży Środków oraz Sprzętu Medycznego BIOTAL

„(…) Profesjonalne zorganizowanie Gali, w trakcie której zostały wręczone wyróżnienia i nagrody, była miłym, akcentem kończącym cały proces danej edycji Konkursu. (…)”

Marian Nowakowski, Dyrektor Zakładów
Zakład Produkcji i Sprzedaży Środków oraz Sprzętu Medycznego BIOTAL

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA

„(…) Udział w tym przedsięwzięciu przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. (…)”

Barbara Domagała, Dyrektor
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA

tuplex

„ (…) Dzięki pomocy oraz wkładowi włożonemu w przygotowanie naszego zakładu do Konkursu, znaleźliśmy się wśród laureatów tej edycji, a nasze dokonania zostały zaprezentowane na łamach księgi Perły Medycyny , co z pewnością pomoże nam w przyszłości w budowaniu pozycji na rynku usług medycznych. (…)”

Ryszard Werchowski, Dyrektor
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

osiedle-mlodych

„ (…) Na podstawie trzy letniej współpracy i wspólnie wykonanych zadań firma zyskała u nas bardzo dobra opinię pozwalającą polecić ja jako solidnego, terminowego i sprawdzonego partnera oraz rekomendować firmę przyszłym klientom. (…)”

Andrzej Lange, Dyrektor
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórek z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

kanbruk

„(…) Pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie w przygotowaniu naszej firmy do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY pozwalają nam zarekomendować firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jako niezwykle wiarygodnego i rzetelnego partnera. (…)”

Maciej Mazur, Dyrektor
Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne

07

„ (…) Jako laureaci i zdobywcy III miejsca jesteśmy szczególnie poruszeni profesjonalizmem oraz serdecznością w kontaktach z naszym Zakładem, począwszy od precyzyjnej pomocy w przygotowaniu ankiety konkursowej i gromadzeniu danych o wynikach naszej jednostki, poprzez fachowe doradztwo, aż do bezbłędnej organizacji gali finałowej. (…)”

Zbigniew Kołodziejczyk, Dyrektor
SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

jozef-waniek

„ (…) Różnorodne, atrakcyjne i niekonwencjonalne rozwiązania marketingowe tej firmy dają podstawę zaliczenia jej do elitarnego grona jednostek innowacyjno-wdrożeniowych w kraju. (…)”

Józef Waniek, Dyrektor
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu

eugeniusz-torun

„ (…) Ta statuetka jest przede wszystkim nagrodą dla moich pracowników, którzy na każdym kroku wykazują się dużym zaangażowaniem w pełnieniu sowich obowiązków. (…)”

Eugeniusz Toruń, Dyrektor
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

dariusz-piotrowski

„ (…) Jedną z metod promowania idei oddawania krwi oraz kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej Służby Krwi, wzbudzającego zaufanie i gwarantującego bezpieczeństwo Krwiodawcom jest potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych usług oraz produkcji składników krwi poprzez dobrowolne poddawanie się obiektywnej i niezależnej ocenie. Udział w konkursie spełnił nasze oczekiwania w tym zakresie. (…)”

Dariusz Piotrowski, Dyrektor
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

bozena-grotowicz

„(…) Jako uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego Perły Medycyny jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani zarówno miłą, kompetentną obsługą, profesjonalizmem, rzetelnością kadry pracowniczej, jak również fachowością i wyczulenie na indywidualne potrzeby Klienta. (…)”

Bożena Grotowicz, Dyrektor
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

alicja-daleczko

„(…) Umiejętne budowanie wzajemnych relacji pomiędzy naszymi firmami opartych na szacunku, życzliwości, zrozumieniu oraz uznaniu specyficznej funkcji społecznej, jaka pełni nasz szpital przyczyniło się do osiągnięcia pożytku poprzez uzyskanie prestiżowej nagrody – statuetki Perła Eskulapa. (…)”

Alicja Daleczko, Dyrektor
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E.Biernackiego w Wałbrzychu

henryk-kartaszynski

„(…) O jego prestiżu świadczy nie tylko znakomity patronat kluczowych instytucji, ale również dotychczasowi Laureaci: zakłady opieki zdrowotnej i firmy związane z branżą medyczną, farmaceutyczną i kosmetyczną, które pokazały, jak świetnie potrafią funkcjonować na coraz bardziej konkurencyjnym rynku medycznym. (…)”

Rafał Henryk Kartaszyński, Dyrektor
Centrum Projektów i Analiz Informatycznych PRO-PROJECT

eurodent

„(…) Ogromne znaczenie ma dla nas fakt docenienia tego, co i w jaki sposób robimy, co bez wątpienia kreuje pozytywny wizerunek naszej placówki w oczach pacjentów. (…)”

NZOZ EURODENT w Gliwicach

balton

„(…) Z powierzonych zadań dotyczących organizacji całego przedsięwzięcia a także przygotowania reklamy, firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. wywiązała się w sposób rzetelny i profesjonalny.”

BALTON Sp. z o.o.

krzysztof-baczek

„(…) Otrzymana nagroda jest sukcesem, a także uhonorowaniem naszej wieloletniej pracy i na pewno wpłynie na podniesienie standardu i jakości usług naszej Przychodni. (…)”

Krzysztof Bączek, Prezes Zarządu
Przychodnia Lekarska ELMED

piotr-regulski

„(…) Otrzymane przez spółkę Impel Cleaning, w konkursie Perły Medycyny 2010r., I miejsce w kategorii Usługi dla sektora medycznego potwierdza nasze zaangażowanie w obszarze współpracy z przedstawicielami branży opieki zdrowotnej, jak również jest promocją naszych usług. (…)”

Piotr Regulski, Wiceprezes Zarządu
Impel Cleaning Sp. z o.o.

robert-markowski

„(…) Finał konkursu w sposób zadowalający zwieńczył nasz wspólny kilkumiesięczny wysiłek, a uroczysta Gala, na której odbyło się wręczenie nagród, stanowiła wyjątkową oprawę całego przedsięwzięcia. (…)”

Robert Markowski, Prezes Zarządu
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.

edward-schmidt

„ (…) podczas współpracy mającej na celu przygotowania materiałów konkursowych wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem, nie szczędząc nam czasu i cennych uwag, co bez wątpienia przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu (…)”

Edward Schmidt, Prezes Zarządu
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

barbara-obloj

„(…) Organizacja Gali 2010 była przygotowana doskonale. (…)”

Barbara Obłoj
Centrum Ortodoncji i Implantologii

jerzy-gladysz

„(…) Uznanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez Kapitułę Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele instytucji i organizacji patronujących konkursowi, w tym przedstawiciele akademii medycznych, środowiska lekarskiego i medycznego oraz doborowe towarzystwo placówek medycznych, z jakimi stanęliśmy w szranki konkursu, pozytywnie kształtuje nasz wizerunek i renomę, co z pewnością przyczyni się do budowania silnej pozycji na lokalnym rynku usług medycznych. (…)”

Jerzy Gładysz, Kierownik
NZOZ PROFIL

janusz-solarz

„(…) Jesteśmy dumni, że w ocenie Kapituły Konkursu otrzymaliśmy zaszczytne wyróżnienie plasujące nas w gronie najlepszych szpitali w Polsce. (…)”

Janusz Solarz, Dyrektor
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

renata-bednarczyk

„ (…) Dzięki konkursowi Perły Medycyny, wiele jednostek służby zdrowia może pochwalić się swoimi osiągnięciami nie tylko przed pacjentami czy przed przedstawicielami innych placówek branży medycznej, ale także udowodnić rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług. (…)”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu

27

„(…) Konkurs był zorganizowany na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. (…)”

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Partnerzy i Patroni

kostewicz300

„(…) o tempie rozwoju cywilizacyjnego oraz o powodzeniu użytych metod decydują nie tylko innowacje technologiczno-organizacyjne, ale przede wszystkim ludzie, ludzie o wielkim talencie i zdolnościach osobistych – perły w medycynie. Wielu z nich wyprzedza epokę. To im zawdzięczamy sukcesy polskiej medycyny w Europie i świecie”.

prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jerzy Woy-Wojciechowski

„(…) Pragnę wyrazić wielką radość, że program Ogólnopolskiego Konkursu Perły Medycyny cieszy się coraz większym uznaniem i autorytetem w szerokich kręgach pracowników polskiej ochrony zdrowia. (…) Krzewienie przez Państwa najlepszych wzorców opieki medycznej, a także najnowszych wiadomości z organizacji ochrony zdrowia i wiedzy z jak najszybszego rozpoznawania chorób i możliwie najlepszego i skutecznego leczenia, służy całemu społeczeństwu. (…)”

prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Janusz Pluta

„(…) Cieszę się, że Ogólnopolski Konkurs Medyczny Perły Medycyny prezentuje tak znakomite placówki medyczne oraz firmy działające również na rynku farmaceutycznym. Ich uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest dowodem na to, że w dobie nieustających zmian udaje się osiągnąć sukces będący składową wielu czynników: efektywnego zarządzania, działań projakościowych, a przede wszystkim usytuowania czynnika ludzkiego w centrum działań. (…)”

prof. dr hab. Janusz Pluta, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Jacek Szepietowski

„ (…) Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w swojej działalności zawsze kierowało i kieruje się regułą prawa, rzetelnością i wiarygodnością. Z wielką radością doceniamy osiągnięcia przyczyniające się do ulepszenia szeroko pojętej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne jest zaszczycone, że mogło objąć swoim patronatem już VI edycję prestiżowego konkursu Perły Medycyny. (…)”

prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Małgorzata Popławska

„(…) Jako Prezes ZPRM SP ZOZ cieszę się, że Uczestnicy zostali docenieni m.in. pod katem wysokiej jakości świadczonych usług, co jest dowodem na podwyższenie standardu działań w zakresie ratownictwa medycznego. Zdobyte w konkursie nagrody i tytuły to także uhonorowanie ciężkiej pracy wszystkich tych, którzy robią tak wiele, by pod presją czasu ratować cenne ludzkie życie. (…)”

Małgorzata Popławska, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Ewa Jankowska

„(…) Czuje się zaszczycona mogąc wspierać organizację tego prestiżowego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz wartych uwagi przedsięwzięć promujących wysokie standardy opieki medycznej w Polsce. (…)”

Ewa Jankowska, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (PASMI)