Złota statuetka "Perła Eskulapa"

Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska Małgorzata Jabłońska-Nowak Sp. J.
Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska Małgorzata Jabłońska-Nowak Sp. J.
w kategorii Niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego
Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
w kategorii Poradnie specjalistyczne
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
w kategorii Szpitale publiczne - poniżej 400 łóżek
Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna 
w Polanicy-Zdroju
Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Polanicy-Zdroju
w kategorii Kliniki i oddziały kliniczne
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wójcicki – Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej 
Specjalistycznego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Polanicy-Zdroju
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wójcicki – Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Polanicy-Zdroju
w kategorii Menedżer
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
w kategorii Szpitale publiczne - poniżej 400 łóżek
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
w kategorii Projekt
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
w kategorii Projekt
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
w kategorii Szpitale publiczne - powyżej 400 łóżek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
w kategorii Szpitale publiczne - powyżej 400 łóżek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
w kategorii Innowacyjność i nowoczesne technologie w medycynie
w kategorii Projekt
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Koninie
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
w kategorii Ratownictwo medyczne i transport sanitarny
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
w kategorii Ratownictwo medyczne i transport sanitarny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
w kategorii Projekt

Srebrna statuetka "Perła Eskulapa"

Barbara Szeflińska – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
Barbara Szeflińska – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
w kategorii Menedżer
Francusko-Polskie Centrum Alergologii NZOZ Sp. z o.o.
Francusko-Polskie Centrum Alergologii NZOZ Sp. z o.o.
w kategorii Poradnie specjalistyczne
Jerzy Sadowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Jerzy Sadowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
w kategorii Menedżer
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
w kategorii Producent artykułów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych
Płk dr n.med. Krzysztof Kasprzak – Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
Płk dr n.med. Krzysztof Kasprzak – Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
w kategorii Menedżer
Płk dr n.med. Krzysztof Kasprzak – Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
Płk dr n.med. Krzysztof Kasprzak – Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
w kategorii Menedżer
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
w kategorii Szpitale publiczne - poniżej 400 łóżek
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
w kategorii Szpitale publiczne - poniżej 400 łóżek
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
w kategorii Szpitale publiczne - powyżej 400 łóżek
Zbigniew Kończak – Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
Zbigniew Kończak – Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
w kategorii Menedżer

Brązowa statuetka "Perła Eskulapa"

Klinika Miracki BeautymeD
Klinika Miracki BeautymeD
w kategorii Medycyna estetyczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
w kategorii Szpitale publiczne - poniżej 400 łóżek
Supra Holding S.A.
Supra Holding S.A.
w kategorii Usługi dla sektora medycznego - zakupy grupowe dla szpitali

Nagroda specjalna

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
„Za propagowanie wiedzy o profilaktyce chorób serca oraz innowacyjne projekty biotechnologiczne, bioinżynieryjne i biocybernetyczne”
Prof. dr hab. med. Leszek Romanowski – Kierownik Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
„Za wybitne osiągnięcia na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej oraz klinicznej w zakresie opracowania i wdrażania innowacyjnych technik endoprotezoplastyki rewizyjnej”
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
„Za wysoką jakość świadczonych usług, efektywne zarządzanie i gospodarkę finansową - dla jednego z najlepszych szpitali uniwersyteckich z okazji 50-lecia istnienia”
Supra Brokers Sp. z o.o.
Supra Brokers Sp. z o.o.
„Za opracowanie wzorcowego modelu zarządzania ryzykiem klinicznym w szpitalach w oparciu o międzynarodowe standardy”
Zespół lekarzy z Kliniki Neurochirurgii USK we Wrocławiu oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Włodzimierza Jarmundowicza oraz dr Pawła Tabakowa
„Za badania i opracowanie eksperymentalnej metody leczenia uszkodzonego rdzenia kręgowego komórkami gleju węchowego”