Szpitale monospecjalistyczne

I nagroda
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpitale publiczne – powyżej 400 łóżek

I nagroda
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
II nagroda
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
III nagroda
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Kliniki i oddziały kliniczne

I nagroda
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E.Warmińskiego - SPZOZ w Bydgoszczy Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

Publiczne zakłady lecznictwa otwartego

I nagroda
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
II nagroda
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Ratownictwo medyczne i transport sanitarny

I nagroda
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Medycyna estetyczna

I nagroda
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Projekt

I nagroda
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
I nagroda
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Menedżer

I nagroda
Anna Lewandowska – Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E.Warmińskiego - SPZOZ w Bydgoszczy

Usługi dla sektora medycznego

I nagroda
SUPRA BROKERS S.A.

Produkt/Usługa

I nagroda
Ogólnopolskie Centrum Medyczne